Validering av nyanländas kompetens

Tor 3 september 2015
Tid och plats

Torsdag 3 september 2015, 09:30–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Många nyanlända invandrare har utbildning och erfarenhet inom bristyrken. Samtidigt ser vi att det tar lång tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vilka åtgärder krävs för att minska slöseriet med nyanländas kompetens?

Validering av yrkeskunskaper är en viktig väg till snabbare etablering på arbetsmarknaden. Departementsrådet ELIN LANDELL har haft i uppdrag från Utbildningsdepartementet att ta fram förslag som gör det möjligt för fler personer att få sin kompetens validerad genom ökad samordning och effektivare arbetssätt. Nu kommer hon till SNS för att diskutera hur valideringssystemet kan bli mer sammanhängande och överblickbart.

Hur många får sina kunskaper validerade idag? Och hur ser det ut i olika kommuner? Vad kan göras för att korta handläggningstiderna? Och hur underlättar vi för individen att hitta rätt i valideringsdjungeln?

På seminariet diskuteras även regeringens förslag till ”snabbspår” och inbjudan till arbetsmarknadens parter till samtal om hur nyanlända flyktingar snabbare kommer i jobb.

Seminariet är en del av SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS medlem* och 890 för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 1 september debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!