Validering av nyanländas utbildning och dess betydelse för etableringen på arbetsmarknaden

Webbinarium Tor 29 april 2021
Tid och plats

Torsdag 29 april 2021, 10:00–11:15

Vad har utlåtanden om utrikes födda akademikers utbildning för effekt på arbetsmarknadsintegrationen? Och hur värderar arbetsgivare statliga utlåtanden vid rekrytering av nya medarbetare? Dessa frågor kommer att diskuteras vid lanseringen av Andrey Tibajevs nya SNS-rapport om bedömningar av utländsk utbildning och dess effekter på sysselsättning och lön.

För att minska osäkerheten hos arbetsgivare när det gäller bedömning av högre utbildning från ett annat land än Sverige finns ett system med statligt utfärdade dokument. Bedömningarna genomförs av Universitets- och högskolerådet (UHR) och ett utlåtande visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. I rapporten undersöker Andrey Tibajev, forskarstuderande i etnicitet och migration vid Linköpings universitet, om utlåtanden leder till högre sysselsättning och lön för utrikes födda med en högre utbildning från ett annat land än Sverige.

Analysen bygger på uppgifter från UHR över cirka 13 000 nyanlända som fick ett utlåtande om sin utländska utbildning under åren 2007–2011. Tibajev undersöker utbildningar för icke-reglerade yrken, exempelvis inom företagsekonomi, teknik och samhällsvetenskap.

Medverkar i samtalet gör Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR:s samhällspolitiska chef, Pontus Berger, Talent Management Specialist på Volvo Cars, Gabriella Fredriksson, Equality, Diversity and Inclusion Leader på Ikea och Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet.

Medverkande

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Pontus Berger, Talent Management Specialist, Volvo Cars

Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet

Gabriella Fredriksson, Equality, Diversity and Inclusion Leader, Ikea

Andrey Tibajev, forskarstuderande i etnicitet och migration vid
Linköpings universitet

Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.

Välkommen att delta!

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.