Varför halkar pojkar efter i skolan?

Ons 30 augusti 2017
Tid och plats

Onsdag 30 augusti 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Flickor fortsätter att prestera bättre än pojkar i skolan i Sverige såväl som i andra länder. Enligt ny forskning kan högkvalitativa skolor minska skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar.

Att flickors och pojkars prestationer i skolan skiljer sig åt är inte något nytt. Men vad beror könsskillnaderna på? Och vilka insatser kan minska skillnaderna? Vad innebär pojkars eftersläpning i skolan på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på unik kompetens och högre utbildning?

I en ny SNS Analys presenterar nationalekonomerna David Autor, professor på Massachussetts Institute of Technology, MIT, och Anna Sjögren, docent vid IFAU, studier om könsskillnader i grundskolan i USA och Sverige. Resultaten tyder på att skillnaderna mellan flickor och pojkar är större i Sverige än i USA. En gemensam slutsats är att högkvalitativa skolor kan förbättra skolresultaten, särskilt för pojkar.

Anna Sjögren kommer nu till SNS för att presentera rapporten. Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterar forskarnas resultat och Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef, berättar hur Haninge kommun jobbar med jämställdhet i skolan.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Investeringar i likvärdiga livschanser, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Medverkande

Lina Axelsson Kihlblom, central grundskolechef, Haninge kommun, och ledamot i Skolkommissionen
Anna Sjögren, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin

Journalisten Åsa Julin leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!