Varför satsas det inte mer på att fånga in koldioxid?

Seminarium Ons 22 november 2023
Tid och plats

Onsdag 22 november 2023, 11:15–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efter seminariet.

Avskiljning och lagring av koldioxid genom BECCS och CCS kan bli avgörande för att nå klimatmålen. Men hittills har det funnits svaga drivkrafter att införa sådan teknik. I en ny SNS-rapport förklarar tre forskare varför.

Vilken roll skulle avskiljning och lagring av koldioxid kunna få i arbetet med att nå uppsatta klimatmål? Och vad finns det för behov och möjligheter att använda tekniken? I SNS-rapporten Mot nettonollutsläpp – hur kan koldioxidavskiljning bidra? visar forskarna Filip Johnsson, Lars Zetterberg och Kenneth Möllersten vilka utmaningar och hinder som finns i sammanhanget samt ger förslag på hur de kan hanteras. Rätt avvägd politik kan stimulera till avskiljning och lagring av koldioxid, utan att bromsa utfasningen av fossila bränslen, menar forskarna.

Rapporten presenteras vid ett SNS seminarium och kommenteras av representanter från politik och näringsliv.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Klimatomställningen och näringslivet.

Medverkande

Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige

Malin Dahlroth, vd och koncernchef på Sysav

Anders Egelrud, vd och koncernchef på Stockholm Exergi

Jytte Guteland (S), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt i EU-nämnden

Filip Johnsson, professor i energiteknik, rymd-, geo-, och miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola

Kenneth Möllersten, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska högskolan

Helena Storckenfeldt (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson samt ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Lars Zetterberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 21 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!