Råvarumarknaden

Råvarumarknaden 1,2 MB PDF

Alltsedan 2004, då råvarupriserna exploderade, är internationella råvarumarknader i fokus för mediernas, politikernas och allmänhetens uppmärksamhet. Aktuella händelser debatteras och exponeras i tidningar och tv, och många oroar sig för en nära förestående resursuttömnings förbannelser. Den här boken ger en bred översikt över råvarumarknaderna i en globaliserad ekonomi, med Kina som ny storspelare.

Råvarornas globala geografi analyseras liksom prisbildning och prisutveckling, råvarubörsernas allt större betydelse, hur råvarukarteller fungerar, hoten från en snabbt framväxande resursnationalism och tillgängliga instrument för att trygga den nationella försörjningen m.m.

Boken utgör angelägen läsning för alla som berörs av råvarumarknaderna, såsom producenter och konsumenter, råvaruhandlare och spekulanter, akademiker i de ekonomiska disciplinerna och de som ansvarar för utformningen av nationell råvarupolitik.