Vart är svensk skola på väg? – resultaten från en ny PISA- undersökning

Ons 4 december 2013
Tid och plats

Onsdag 4 december 2013, 10:00–11:30
Registrering från kl. 09:45 med kaffe och bulle. Mötet börjar kl. 10:00.

OBS! Mötet är fullsatt. Har alliansregeringens skolpolitik lyckats vända den nedåtgående trenden för kunskapsläget bland svenska elever?

Den 3 december presenteras PISA 2012 (Programme for International Student Assessment )– OECD:s studie som vart tredje år mäter elevers kunskaper och färdigheter i olika länder. Denna studie har fått stor uppmärksamhet i både svensk och internationell debatt. Ett nytt inslag är Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), som mäter den vuxna befolkningens kunskaper och färdigheter. Vilket samband finns mellan kunskaper och färdigheter för ungdomar jämfört med den vuxna befolkningen och vilka slutsatser ska dras vad gäller läget för den svenska skolan?

SNS Utbildningskommission bjuder in till ett seminarium kring dessa frågor 4 december kl. 10:00-11:30 på SNS.

Medverkande
ANDERS BJÖRKLUND, professor i nationalekonomi, SOFI och Stockholms universitet
ROSSANA DINAMARCA, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet
ANNA EKSTRÖM, GD Skolverket
SVERKER HÄRD, chef Skolverkets utvärderings- och resultatenhet
ERIK MELLANDER, docent IFAU och ordförande för den svenska expertgruppen för PIAAC
BERTIL ÖSTBERG, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Anmälan och pris

OBS! Mötet är fullsatt! Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 795 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 2 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!