Vätgasens roll i framtidens energisystem

Webbinarium Mån 21 juni 2021
Tid och plats

Måndag 21 juni 2021, 13:00–14:15

Vätgas spås få en allt större betydelse som energibärare i framtiden. Hur producerar, lagrar och använder vi vätgas på bästa sätt? SNS bjuder in forskare samt myndighets- och näringslivsrepresentanter för att diskutera vätgasens roll i framtidens energisystem.

Från flera håll i samhället sätts stora förhoppningar till att vätgasen ska möjliggöra ett energisystem med lägre klimatpåverkan. Vätgasen är mångsidig och skulle kunna hjälpa till att fasa ut fossila bränslen och förse sektorer som är svåra att elektrifiera med energi.

Göran Lindbergh leder Sveriges första forskningscenter för vätgas. Vid mötet ger han en lägesbild av hur vätgas framställs och används i dag och potentiella användningsområden i framtiden. Paula Hallonsten berättar om regeringsuppdraget Energimyndigheten har fått att ta fram ett förslag på en övergripande strategi för vätgasens roll i det svenska energisystemet.

Deltar gör även Mikael Nordlander från Vattenfall. Mikael är ansvarig för Vattenfalls deltagande i HYBRIT-projektet vars mål är att producera fossilfritt stål genom att ersätta kol med vätgas i tillverkningen. Åsa Lyckström från Siemens Energy medverkar också. Siemens Energy bygger bland annat en pilotanläggning för ett utsläppsfritt energisystem där vätgas är en viktig kompentent. Åsa är även styrelseledamot i Vätgas Sverige, ett partnerskap som främjar användningen av vätgas med medlemmar från näringsliv, kommuner, regioner, myndigheter och föreningar.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Paula Hallonsten, enhetschef policyanalys, Energimyndigheten

Göran Lindbergh, professor i elektrokemi vid Kungliga Tekniska högskolan

Åsa Lyckström, hållbarhetstrateg, Siemens Energy

Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!