Vem leder Sverige mot framtiden?

Hans Bergström Håkan Gergils

Världen genomgår en biomedicinsk revolution. Den ger hopp om radikala genombrott även ifråga om sjukdomar som cancer och demens. Samtidigt bidrar den till att medicinsektorn – läkemedel, biotech och medicinteknik – är en av de mest dynamiska, forskningsintensiva framtidsbranscherna. Detta ger en enorm chans för Sverige, som under ett halvt århundrade har befunnit sig vid den internationella frontlinjen inom medicinsk forskning och industri.

Hur tar vi vara på chansen? Sätts frågan om framtidens forskningsmiljöer och näringsliv allra överst på den politiska dagordningen? Om inte, vad beror det på?

Hans Bergström analyserar dessa centrala frågor, med särskild inriktning på hur regeringen arbetar och handlingslogiken hos landets ledning. Håkan Gergils beskriver i en bilaga hur några andra länders regeringar och premiärministrar – däribland de nordiska – valt att möta framtiden.