Vilka effekter ger mer undervisningstid i skolan?

Webbinarium Tis 16 juni 2020
Tid och plats

Tisdag 16 juni 2020, 13:00–14:15

Flera andra länder har valt att utöka undervisningstiden i skolan för att höja kunskapsnivån. Förslaget har förts fram även i Sverige. I en ny SNS-rapport undersöker tre forskare vilka långsiktiga effekter tidigare skolreformer på området har haft för barns kunskaper och arbetsmarknadsutfall.

Nationalekonomerna Martin Fischer, Martin Karlsson och Therese Nilsson undersöker i en ny SNS-rapport effekter av två skolreformer som genomfördes i Sverige under 1900-talets första hälft. Reformerna innebar en förlängning av läsåret men också ett års förlängning av den obligatoriska skolgången. Genom tillgång till ett unikt historiskt datamaterial har forskarna kunnat följa eleverna från skolgång till pension och har därigenom kunnat studera effekter av utökad undervisningstid på lång sikt. Vid mötet presenteras resultaten och forskarnas rekommendationer.

Medverkande

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande i utbildningsutskottet och moderaternas utbildningspolitiska talesperson

Martin Fischer, forskare vid Karolinska institutet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medförfattare till SNS Analys ”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”

Peter Heddelin, en av grundarna av och rektor för Amerikanska gymnasiet

Martin Karlsson, professor i nationalekonomi vid University of Duisburg-Essen, medförfattare till SNS Analys ”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”

Therese Nilsson, nationalekonom vid Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medförfattare till SNS Analys ”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”

Björn Öckert, professor i nationalekonomi och forskare vid IFAU

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för alla och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!