Volatila energimarknader och nya risker för den finansiella stabiliteten i Europa

Seminarium Tor 24 november 2022
Tid och plats

Torsdag 24 november 2022, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Frukost serveras från 07:40.

Priset på el i Europa har varierat och stigit kraftigt alltsedan Ryssland invaderade Ukraina. Krisen har kastat ljus över den europeiska energimarknadens svagheter. Välkommen till ett samtal där möjliga lösningar på problemen diskuteras.

Ett sätt för elföretag att skydda sig mot de fluktuerande priserna är att handla på terminsmarknaden för elpriser. På denna marknad finns så kallade centrala motparter, som går in som motpart till köpare och säljare. De gör marknaden tryggare men kan utsättas för systemrisker om prisvolatiliteten blir extrem och om någon av deltagarna får likviditetsproblem.

I Sverige är Nasdaq Clearing den centrala motparten i terminshandeln. Efter möte med Finansiella stabilitetsrådet beslutade regeringen den 14 september att ställa ut 250 miljarder kronor i kreditgarantier till elproducenter som är knutna till Nasdaq Clearing, för att värna den finansiella stabiliteten.

Energikrisen är paneuropeisk och liknande problem finns i andra EU-länder. Europeiska kommissionen undersöker för närvarande om det finns möjliga europeiska lösningar och detta arbete kommer sannolikt pågå under det svenska EU-ordförandeskapet nästa år.

SNS/SHoF Finanspanel är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance (SHoF) vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi. Seminariet arrangeras tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige.

Medverkande

Paulina Dejmek-Hack, direktör för allmänna frågor, Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, Europeiska kommissionen (DG FISMA) (deltar via länk)

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör, Riksgälden (deltar på SNS)

Vincent Maurin, lektor, Institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (deltar på SNS)

Daniela Peterhoff, President Clearing and Head European Markets Strategy, Nasdaq (deltar på SNS)

Mats Persson, VP, Trading and Asset Optimisation, Fortum (deltar på SNS)

Samtalet hålls på engelska och leds av Pehr Wissén, Professor Emeritus of Practice, Swedish House of Finance.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, Swedish House of Finance partners**, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen.

Vid avanmälan efter den 23 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.
** SHoF Partners