Webbinarium: Coronakrisen – delaktighet och inkludering i områden med socioekonomiska utmaningar

Ons 15 april 2020
Tid och plats

Onsdag 15 april 2020, 13:00–14:00

Det finns en demokratisk ojämlikhet som är kopplad till var människor bor, konstaterar Delegationen mot segregation i en ny rapport. Frågan är hur den rådande coronakrisen kan komma att påverka delaktigheten i demokratin och tilliten i samhället?

Samhällsansvar och tillit har hittills varit centrala i Sveriges strategi för att bekämpa coronapandemin. Men människors tilltro till myndigheter och politiker skiljer sig åt beroende på var de bor. I områden med socioekonomiska utmaningar är delaktigheten i demokratin generellt lägre än i andra områden. Delegationen mot segregation (Delmos) har genomfört en enkätstudie om hur demokratiskt deltagande ser ut över landet och särskilt ansträngt sig för att få svar från personer i områden med socioekonomiska utmaningar. I studien har frågor ställts om människors engagemang i samhället, intresse för politik men även om tillit och förtroende.

Hur påverkas delaktigheten i demokratin och tilliten mellan människor när samhället är i kris? Vilka konsekvenser kan det få på lång sikt?

Vid webbinariet presenterar Jesper Bornlinder Thiborg, Delegationen mot segregation, rapporten En demokrati för alla? Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village och näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare och Stina Hansson, forskare vid Göteborgs universitet, som undersökt tilliten mellan de boende och stadsdelsförvaltningen i Angered, Göteborg, deltar i samtalet om demokratisk delaktighet med fokus på tillit.

Webbinariet anordnas inom ramen för SNS mötesserie Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Medverkande

Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare, grundare av och vd för stiftelsen The Global Village
Jesper Bornlinder Thiborg, analytiker vid Delegationen mot segregation
Stina Hansson, forskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Delta i samtalet

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg muntligt genom att använda funktionen ”Raise Hand” och skriftligt genom att använda ”Q&A”. 1-2 timmar innan mötet kommer alla anmälda få ett mejl med en länk till webbinariet.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium. Det är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via länken nedan.

Välkommen att delta!