Invandring, boende och arbete – hur ser samspelet ut?

Integration kopplat till bostad och arbete behandlas ofta var för sig i både forskningen och politiken. I en ny SNS-rapport tar tre forskare ett helhetsgrepp på integrationen och pekar ut ett antal målkonflikter som uppstår när integrationen organiseras som i dag.

Medverkande

Sofia Appelgren, grundare av och mångfaldsstrateg på Mitt Liv

Elin Blomberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm

Johann Knigge, nationell chef för Svenska Röda Korset

Vedran Omanović, ekon. dr i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och medförfattare till rapporten

Marie Thelander Dellhag, vd på MKB

Susanne Urban, docent i sociologi vid Uppsala universitet och medförfattare till rapporten

Samtalet leds av Ilinca Benson, kommunikationschef och vice vd på SNS.