Workshop: Vad behöver vi veta om hur digitaliseringen påverkar Sverige?

Tid och plats

Torsdag 26 mars 2015, 12:30–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur påverkar den teknologiska utvecklingen svensk arbetsmarknad? Vilka kompetenser och förmågor kommer att efterfrågas i framtiden? Vad händer med företagens produktivitet, med näringslivsstrukturen och effektiviteten i offentlig sektor?

SNS bjuder nu in forskare och representanter från näringsliv och offentlig sektor till en workshop om dessa frågor. Syftet är att generera idéer och formulera relevanta forskningsfrågor för empiriska studier som kan bidra med fakta och analys om digitaliseringens möjligheter och utmaningar för Sverige.

Vid mötet medverkar bland andra nationalekonomerna ADRIAN ADERMON och MAGNUS GUSTAVSSON, som är aktuella med en studie om hur den ökade användningen av datorteknologi påverkat jobben och lönerna i Sverige sedan mitten av 1970-talet, och ekonomhistorikern CARL BENEDIKT FREY. Han leder ett forskningsprogram vid Oxforduniversitetet om teknologi och arbetsmarknad, Oxford Martin Programme on Technology and Employment och är särskild rådgivare till The Digital Skills Select Committee som det brittiska överhuset har tillsatt.

Detta är den första workshopen inom SNS nya forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning. Svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld.
Läs mer om projektet här.

Mötet leds av ILINCA BENSON, forskningsledare vid SNS.