SNS lokalgrupper

Lokalgrupperna är ett sätt för SNS att nå ut i landet och världen. I dag finns ett nätverk med fem grupper i Sverige och fyra utomlands.

Under 2017 genomfördes 31 möten i lokalgrupperna. Gruppernas styrelser består av centrala företrädare för det lokala näringslivet, politiken, myndigheter och media.

Lokalgrupper i Sverige

SNS lokalgrupper är viktiga mötesplatser för ortens näringsliv, offentliga förvaltning och universitet/högskola. Mötena handlar om aktuella samhällsfrågor och forskningsrapporter som SNS har tagit fram.

SNS Utlandsgrupper

SNS utlandsgrupper är ett forum för svenskar i utlandet som vill följa med i den svenska samhällsdebatten. Ofta ordnas möten med ledande svenska politiker och företagsledare på genomresa.

Här finns SNS lokalgrupper

Har du frågor om SNS lokalgrupper?

Kontakta Mia Chennell, mia.chennell@sns.se, tfn: 08 507 025 87.