SNS lokalgrupper

SNS har lokala mötesplatser på fyra orter för dialog om centrala samhällsfrågor.

Lokalgrupper i Sverige

Skåne

SNS Utlandsgrupper

Paris
Tokyo
Schweiz-Liechtenstein

Har du frågor om SNS lokalgrupper?

Kontakta Mia Chennell, mia.chennell@sns.se, tfn: 08 507 025 87.