SNS lokalgrupper

Lokalgrupperna är ett sätt för SNS att nå ut i landet och världen. I dag finns ett nätverk med fem grupper i Sverige och fyra utomlands.

Under 2017 genomfördes 31 möten i lokalgrupperna. Gruppernas styrelser består av centrala företrädare för det lokala näringslivet, politiken, myndigheter och media.

Lokalgrupper i Sverige

SNS lokalgrupper är viktiga mötesplatser för ortens näringsliv, offentliga förvaltning och universitet/högskola. Mötena handlar om aktuella samhällsfrågor och forskningsrapporter som SNS har tagit fram.

SNS Utlandsgrupper

SNS utlandsgrupper är ett forum för svenskar i utlandet som vill följa med i den svenska samhällsdebatten. Ofta ordnas möten med ledande svenska politiker och företagsledare på genomresa.

Här finns SNS lokalgrupper

Har du frågor om SNS lokalgrupper?

Kontakta Jenny Landqvist, projektledare för SNS lokalgrupper, jenny.landqvist@sns.se, tfn: 08 507 025 58.