Anvisning eller eget boende – hur påverkas kommunerna?

Tid och plats

Onsdag 17 maj 2017, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vilka är de största hindren för att ordna boende för nyanlända? Har den nya anvisningslagen haft önskad effekt? Tar kommunerna sitt ansvar? Och hur fungerar samarbetet mellan kommunerna?

I mars 2016 infördes en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och erbjuda dem bostad. Vissa kommuner följer den nya lagen, andra inte. Sedan 1994 finns även lagen om eget boende (EBO), som ger asylsökande personer rätt att bosätta sig var de vill om de själva hittar en bostad. Ofta flyttar de då in hos släktingar eller vänner. EBO-lagstiftningen har på så vis lett till att ett litet antal kommuner tar emot ett stort antal asylsökande. Hur påverkar den nya anvisningslagen situationen ute i kommunerna?

Välkommen till ett seminarium där Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på SKL, ger en helhetsbild av bostadssituationen i landets kommuner. Kommunperspektivet förmedlas av Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Lars Rådén (M), kommunalråd i Solna stad samt Leif Gripestam (M), kommunstyrelseordförande, Täby kommun.

Deltar gör även Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS Mötesplats integration som finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Medverkande

Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL.
Boel Godner (S), kommunstyrelseordförande, Södertälje kommun
Leif Gripestam (M), kommunstyrelseordförande, Täby kommun
Lars Rådén (M), kommunalråd, Solna stad

Samtalet leds av Åsa Julin, journalist.

Anmälan och pris

Anmälan sker via formuläret nedan. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 295 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 15 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!