Är välfärdens finansiering hållbar?

Mån 25 augusti 2014
Tid och plats

Måndag 25 augusti 2014, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Välfärdens finansiering står inför stora utmaningar. Efterfrågan på välfärdstjänster av hög kvalitet väntas öka och det blir dyrare att producera dessa tjänster. Hur säkrar vi finansieringen av framtidens välfärd? Vad säger forskningen? Vilka lösningar finns?

I januari 2014 presenterades SNS Konjunkturrådsrapport Hur får vi råd med välfärden? I rapporten undersöks flera lösningar för välfärdens framtida finansiering. Några av dem är att stärka försäkringsmässigheten i socialförsäkringen och möjliggöra för försäkringslösningar på fler områden. Insikten är utbredd om att åtgärder behöver vidtas men trots detta tas få politiska initiativ. Hur får vi fart på den politiska processen? Hur stort kan det offentliga finansieringsansvaret vara i framtiden och vad bör ingå i det?

SNS bjuder in till ett seminarium där ett antal experter presenterar vad forskning säger om den långsiktiga finansieringen av välfärden.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt. Vid avanmälan efter den 21 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras 200 kr.

Intresset för mötet har varit mycket stort och vi har inte möjlighet att ta emot fler anmälningar. Mejla Alma Zunic, alma.zunic@sns.se, om du vill bli uppsatt på väntelista.

Varmt välkommen!