Automatisering av beslut i kommunal förvaltning

Webbinarium Tor 24 september 2020
Tid och plats

Torsdag 24 september 2020, 10:30–11:30

Automatiserat beslutsfattande blir allt vanligare i svensk förvaltning. Handläggningsprocesser vid Skatteverket, Försäkringskassan och andra statliga myndigheter är i olika grad automatiserade. I början av året gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas även i kommuner och regioner.

Vad händer när ärendebesluten automatiseras? Vad visar forskningen om resultaten för kvalitet och effektivitet? Och vilka är riskerna?

Vid webbinariet berättar utredaren Marianne Eliason om sitt uppdrag och de frågeställningar som ska besvaras. Lupita Svensson kommenterar utifrån sin forskning om digital automatisering inom socialtjänsten och Louise Callenberg ger SKR:s perspektiv på digitaliseringen inom kommuner och regioner.

Mötet anordnas inom ramen för SNS mötesserie AI-skiftet som finansieras med stöd från Bertil Edlunds stiftelse.

Medverkande

Marianne Eliason, särskild utredare av ”En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner”

Louise Callenberg, chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan vid Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Lupita Svensson
, universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!