Beskattning av den digitala ekonomin

Webbinarium Ons 21 april 2021
Tid och plats

Onsdag 21 april 2021, 13:00–14:15

Dagens internationella skatteprinciper utmanas av den alltmer digitaliserade ekonomin och framväxten av nya affärsmodeller. Inom EU och OECD diskuteras hur ett nytt gemensamt regelverk ska se ut. I en ny SNS-rapport beskriver forskaren Pernilla Rendahl framväxten och innebörden av de föreslagna regelverken.

De pågående diskussionerna inom EU och OECD kan resultera i förändringar för hur digitala affärsmodeller beskattas. Juridikprofessor Pernilla Rendahl har på uppdrag av SNS analyserat de argument som ligger till grund för förslagen när det gäller beskattning av digitala tjänster. Hon diskuterar vad som utgör en rättvis beskattning av den digitala ekonomin utifrån ett konsumtionsbeskattningsperspektiv. Hur kan de föreslagna förändringarna komma att påverka svenska företags konkurrenskraft och skatteintäkterna i Sverige?

Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket, Anna Sandberg Nilsson, expert på momsfrågor på Svenskt Näringsliv och Elin Eliasson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson medverkar och kommenterar rapporten.

Webbinariet ingår i SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Kerstin Alvesson, rättslig expert, Skatteverket

Elin Eliasson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet

Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert mervärdesskatt, Svenskt Näringsliv

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi kommer 1-2 timmar innan webbinariet äger rum att skicka en anmälningslänk.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!