Bör arbetsgivare få större kostnadsansvar för sjukersättningen för äldre?

Ons 25 april 2018
Tid och plats

Onsdag 25 april 2018, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vad händer med äldre anställda som har dålig hälsa och nedsatt arbetsförmåga om pensionsåldern höjs, i enlighet med det förslag som riksdagens Pensionsgrupp presenterade nyligen?

Det har nationalekonomerna Johannes Hagen och Hannes Malmberg analyserat i en ny SNS-rapport. Enligt forskarna har fler personer valt att ta ut tidig inkomstpension sedan kraven för att få sjukersättning höjdes för ett antal år sedan. Om pensionsåldern höjs stängs denna ”säkerhetsventil”. Det riskerar att sätta press på sjukersättningssystemet – eller att äldre med låg arbetsförmåga hänvisas till försörjningsstöd, menar Hagen och Malmberg. De föreslår en ny modell för sjukersättningssystemet, där större kostnadsansvar läggs på arbetsgivarna. Idén är att modellen stärker arbetsgivarnas drivkrafter att förebygga hälsorelaterade utträden från arbetslivet.

Välkommen till ett seminarium där Johannes Hagen och Hannes Malmberg presenterar sin analys och den modell som de har utformat, med kommunsektorn som exempel.

Ossian Wennström, SKL, och Anna Pettersson Westerberg, Svensk Försäkring, medverkar i samtalet om hur incitamenten att jobba längre kan höjas och andelen som slutar i förtid på grund av dålig hälsa kan minskas.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Medverkande

Johannes Hagen, forskare i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan, Jönköping University
Hannes Malmberg, postdoktor i nationalekonomi vid Stanford Institute for Economic Policy Research
Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring
Ossian Wennström, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL

Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 23 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!