Den komplexa tjänstepensionen

Seminarium 2018.11.27

När livslängden ökar sjunker pensionsinkomsterna – så ser det ut med dagens allmänna pensionssystem. Tjänstepensionen blir därmed en allt viktigare del av pensionssparandet. Men tjänstepensionssystemet är inte så lätt för spararna att förstå. Hur kunde det bli så komplicerat?

Medverkande

04:29
Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Johannes Hagen, fil.dr och lektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University

37:32
Louise Sander, vd Handelsbanken Liv
Ossian Wennström, förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST
Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv

57:55 Slutdiskussion

Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert, leder samtalet.