Den komplexa tjänstepensionen

Tis 27 november 2018

När livslängden ökar sjunker pensionsinkomsterna – så ser det ut med dagens allmänna pensionssystem. Tjänstepensionen blir därmed en allt viktigare del av pensionssparandet. Men tjänstepensionssystemet är inte så lätt för spararna att förstå. Hur kunde det bli så komplicerat?

I en ny SNS-rapport granskar forskarna Johannes Hagen och Mikael Elinder tjänstepensionen. De diskuterar vilka problem ett komplext tjänstepensionssystem och bristande kunskaper kan medföra. De ger också konkreta förslag på hur systemet kan vidareutvecklas och förenklas.

För att svara på frågan om hur tjänstepensionssystemet kunde bli så komplicerat beskriver forskarna tjänstepensionens framväxt. De lyfter fram hur rörligheten på arbetsmarknaden och framväxten av flera olika tjänstepensionsavtal har påverkat tjänstepensionens komplexitet. Forskarna tar även hjälp av en ny omfattande enkätstudie för att ta reda på vad pensionsspararna kan om pensioner och ekonomi. Deras analys pekar på att många sparare har bristande kunskaper om tjänstepensionen, och upplever den som svår att förstå.

Rapporten kommenteras av Louise Sander, vd på Handelsbanken Liv, Ossian Wennström, förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting, Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST och Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och lyfter frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Medverkande

Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Johannes Hagen, fil.dr och lektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University
Louise Sander, vd Handelsbanken Liv
Ossian Wennström, förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST
Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv

Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 23 november debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!