Den nya ekonomiska politiken i Sverige

Nu när den nya regeringen är på plats bjuder SNS in till ett seminarium för att diskutera och analysera den ekonomiska politikens inriktning. Vilka effekter kommer M-KD-budgeten och den nya fyrpartiuppgörelsen att ha på den ekonomiska politiken? Kommer regeringen att klara det budgetpolitiska ramverket? Och hur anpassad är egentligen den nya ekonomiska politiken till dagens konjunkturläge?

I december 2018 beslutade riksdagen att Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion skulle ligga till grund för 2019 års statsbudget. I januari i år fick Sverige sedan en ny regering efter en sakpolitisk uppgörelse mellan fyra partier. Fyrpartiuppgörelsen mellan S, MP, C och L listar 73 punkter, som i flertalet fall blir styrande för den ekonomiska politiken.

Vilka är de största reformerna och utmaningarna i fyrpartiuppgörelsen sett till statsbudgeten? Hur inverkar exempelvis finansieringen av höghastighetsbanorna för tågen och etableringsjobben på de offentliga finanserna? Hur väl överensstämmer inriktningen på den ekonomiska politiken med det rådande konjunkturläget?

Välkommen till ett seminarium där experter på området kommenterar den nya ekonomiska politiken.

Medverkande

Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör, Konjunkturinstitutet
Clas Olsson, generaldirektör, Ekonomistyrningsverket
Anna Breman, chefsekonom, Swedbank
Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi, tidigare bland annat statssekreterare vid Finansdepartementet

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!