Dialogmöte med Olivia Wigzell om en äldreomsorgslag

Seminarium Tor 2 december 2021
Tid och plats

Torsdag 2 december 2021, 10:00–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en äldreomsorgslag och lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Utredningen leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. SNS bjuder in till samtal om uppdraget med representanter från kommun, region, akademin och funktionsrättsrörelsen.

Utbrottet av covid-19 har blottat svagheter i svensk äldreomsorg. Bristerna har pekats ut i flera statliga utredningar och rapporter. Kan en lagstadgad definition av vad äldreomsorg är stärka förutsättningarna att komma till rätta med problemen? Olivia Wigzell inleder seminariet med att redogöra för bakgrunden till uppdraget och frågorna som utredningen ska undersöka.

Hur kan äldres och anhörigas delaktighet stärkas och förtydligas? Hur kan utvecklingen och implementeringen av välfärdsteknik främjas? Och hur kan samverkan mellan kommuner och regioner förbättras? De är några av frågorna som Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef i Skellefteå kommun, Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige och statsvetaren Paula Blomqvist diskuterar.

Dialogmötet ingår i SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Paula Blomqvist, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland (deltar via länk)

Ejja Häman Aktell, avdelningschef för vård och omsorg i Skellefteå kommun

Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige (deltar via länk)

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och särskild utredare för Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!

Riktlinjer för SNS evenemang med anledning av covid-19

SNS följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som är: ”Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor”.

SNS kan inte garantera att avstånd kan hållas till andra personer i våra lokaler. Vi uppmanar därför dem som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör hålla avstånd att delta i SNS evenemang digitalt.