Ekonomiska konsekvenser av konflikter – lärdomar från Israel och Ukraina

Seminarium Fre 29 september 2023
Tid och plats

Fredag 29 september 2023, 09:00–10:00
SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering och frukost från 08:30.

Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av konflikter? Hur mycket skulle Israels ekonomi gynnas av att konflikten med Palestina avslutas? Vilka blir de största utmaningarna i återuppbyggnaden av Ukrainas ekonomi efter kriget?

Nationalekonomerna Joseph Zeira och Yuliya Markuts presenterar sin forskning från en israelisk respektive ukrainsk kontext och deltar i ett panelsamtal med Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar. Hur har den arabisk-israeliska konflikten hämmat produktivitet och ekonomisk tillväxt i Israels ekonomi? Vilka sektorer av Ukrainas ekonomi har drabbats hårdast av Rysslands krig, och hur har ekonomin återhämtat sig? Hur prioriteras och finansieras offentliga utgifter? På vilket sätt kan civilt försvar och beredskapsplanering bidra till att säkra stabilitet, kritisk infrastruktur och att minska de ekonomiska kostnaderna av konflikter?

Seminariet ingår serien i IIES/SNS International Policy Talks och anordnas av SNS i samarbete med Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

Samtalet hålls på engelska.

Medverkande

Johan Berggren är statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och tidigare rådgivare till Tony Blair i hans roll som Kvartettens sändebud i Mellanöstern. Johan publicerade nyligen en bok om Israel-Palestinakonflikten.

Yuliya Markuts är föreståndare för Centre of Public Finance and Governance vid Kyiv School of Economics samt docent vid State University of Trade and Economics i Kiev. I sin forskning studerar Yuliya hur Rysslands krig påverkar Ukrainas ekonomi och hon skrev nyligen en artikel på temat i Ekonomisk Debatt. Yuliya deltar via länk.

Joseph Zeira är professor i nationalekonomi vid Hebrew University i Jerusalem. I sin forskning fokuserar han bland annat på makroekonomi och ekonomisk tillväxt. Han författade nyligen en bok om Israels ekonomi. Joseph ingår i styrgruppen för Aix Group, en oberoende tankesmedja vars studier av de ekonomiska dimensionerna i Israel-Palestinakonflikten och fredsprocessen ska fungera som underlag till beslutsfattare.

Samtalet leds av John Hassler, professor i makroekonomi vid IIES.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press samt av SNS och IIES särskilt inbjudna gäster.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 28 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!