SNS Demokratirapport 2017 vinner pris

Statsvetenskapliga förbundet har utsett ”SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin” till bästa bok om svensk politik.

Boken gavs ut i september 2017, nästan exakt ett år före valet 2018. I den ger fem namnkunniga statsvetare sin syn på hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar samt föreslår bland annat hur förutsättningarna för minoritetsregeringar kan förbättras.

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik tillkännagavs vid förbundets årsmöte i Malmö den 4 oktober. Priset instiftades 2014 och delas ut vart tredje år. Prismotiveringen lyder enligt följande:

”Boken är föredömlig genom att leva upp till akademins centrala uppgifter:

  • Ett viktigt inomvetenskapligt forskningsbidrag presenterat med analytisk skärpa och stringens;
  • Statsvetenskapligt relevant och pedagogiskt övertygande, som kan vara till glädje för våra statsvetarstudenter om boken läggs in på kurslistorna;
  • Ett väsentligt bidrag till den tredje uppgiften: en publik skrift som vågar diskutera tänkbara reformstrategier och som därmed bidrar till den offentliga debatten om den svenska demokratins framtid.”

– Det är mycket roligt att få ta emot detta pris. Vi hoppas att boken ska komma till nytta för alla som är intresserade av svensk politik och tack vare priset ökar nu kännedomen om boken, säger professor Johannes Lindvall som lett arbetet.

SNS har en lång historia av att uppmärksamma forskning om demokratin och det politiska systemet. Nyligen startade vi även en seminarieserie om demokratifrågor. Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och seminarieserien har erhållits från Hans and Märit Rausing Charitable Trust, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Ladda ner rapporten här.

Författare

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
Elin Naurin, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet

Kontakt

Johannes Lindvall, professor Lunds universitet, johannes.lindvall@svet.lu.se, 073-327 42 84
Stefan Sandström, forskningsledare SNS, stefan.sandstrom@sns.se, 070-922 73 73

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95