Ett nytt system för arbetskraftsinvandring?

Webbinarium Ons 14 april 2021
Tid och plats

Onsdag 14 april 2021, 14:00–15:30

I februari lämnade utredningen ”Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring” sitt första delbetänkande. Nu bjuder SNS in den särskilde utredaren Anita Linder, arbetsmarknadens parter och politiker för ett samtal om förslagen.

Utredningen har haft i uppgift att se över den nuvarande regleringen för arbetskraftsinvandring. En del har bestått i att göra en analys av rättsläget och dess konsekvenser avseende s.k. kompetensutvisningar. En annan del har varit att ta ställning till om det bör vara en skyldighet för arbetsgivare att anmäla viktigare förändringar i arbetsvillkoren för arbetskraftsinvandrare. Ytterligare en fråga har varit att ta ställning till om det ska införas ett försörjningskrav för familjemedlemmar till arbetskraftsinvandrare.

Välkommen till ett möte där utredaren Anita Linder presenterar slutsatserna i delbetänkandet. Medverkar och kommenterar utredningen gör Olof Åslund, professor och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab, Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, Rikard Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, Mattias Dahl, vice VD Svenskt Näringsliv och Susanna Gideonsson, ordförande LO.

Medverkande

Mattias Dahl, vice VD Svenskt Näringsliv

Susanna Gideonsson, ordförande för LO

Rikard Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Anita Linder, särskild utredare vid utredningen ” Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring” och kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna samt ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Olof Åslund, professor vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi kommer 1-2 timmar innan webbinariet äger rum att skicka en anmälningslänk.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!