Flyktingmottagandet hösten 2015 – vilka lärdomar kan dras?

Tid och plats

Fredag 7 april 2017, 10:30–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vilken beredskap hade ansvariga myndigheter när antalet asylsökande ökade snabbt under hösten 2015? Hur agerade regeringen? Behöver lagstiftningen eller rollfördelningen ändras?

Under hösten 2015 steg antalet asylsökande personer i Sverige långt över de ursprungliga prognoserna från Migrationsverket. Många myndigheter och kommuner gick upp i stabsläge samtidigt som frivilliga krafter fick en viktig roll. I en återblick och utvärdering av insatserna som gjordes finns många viktiga lärdomar att dra.

Vem bör bära ansvaret för att tillräcklig beredskap finns? Vilka åtgärder ska sättas in och när? Hur väl fungerar lagstiftning och myndighetssamverkan i ansträngda situationer?

Välkommen till ett samtal med inrikesminister Anders Ygeman (s), Anneli Bergholm-Söder, chef för operativa avdelningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör vid Migrationsverket.

På seminariet presenterar Lena Marcusson, seniorprofessor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Gudrun Antemars utredning Att ta emot människor på flykt – Sverige hösten 2015, i vilken hon bistod som expert. Vidare presenterar även Robert Boije, chefsekonom och avdelningschef för Riksrevisionens effektivitetsrevision, den granskningsrapport som Riksrevisionen släppte på temat i januari 2017.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS Mötesplats integration. Mötesplatsen finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Medverkande

Anneli Bergholm-Söder, avdelningschef operativa avdelningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Robert Boije, chefsekonom och avdelningschef för Riksrevisionens effektivitetsrevision
Lena Marcusson, Seniorprofessor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet
Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör, Migrationsverket
Anders Ygeman (S), inrikesminister

Samtalet leds av Helena Blomquist, journalist och moderator.

Anmälan och pris

Anmälan sker via formuläret nedan. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 5 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!