Fria dataflöden inom EU – säkrar det innovation för företagen och integritet för medborgarna?

Tid och plats

Fredag 4 maj 2018, 11:00–12:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vad innebär EU-förslaget om fria dataflöden för svenska företag? Hur påverkas den personliga integriteten om förslaget går igenom?

Internationella dataflöden är en allt viktigare handelsfråga. EU-parlamentet kommer troligen i år att ta beslut om fria flöden av så kallad opersonlig data inom EU.

Det finns stora oenigheter inom unionen om balansen mellan fria dataflöden och värnandet av personlig integritet. Hur har förhandlingarna och diskussionen gått inom och mellan medlemsstaterna? Finns det en motsättning mellan företagens möjlighet att utveckla sina verksamheter och medborgarnas integritet?

Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde, berättar om Digital 9-gruppen som ministern bildat med ett antal europeiska kollegor. Gruppens syfte är att fortsätta driva EU:s digitala agenda framåt.

Erik Dahlberg, Kommerskollegium, presenterar Kommerskollegiums syn på EU-kommissionens förslag.

Ulf Pehrsson, Vice President Government & Industry Relations på Ericsson, kommenterar förslaget och hur det påverkar svenska företag och deras möjlighet att flytta data inom EU.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, deltar i det efterföljande panelsamtalet.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Digitech Forum som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

Medverkande

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Erik Dahlberg, utredare och expert på EU:s inre marknad, Kommerskollegium
Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Ulf Pehrsson, Vice President Government & Industry Relations på Ericsson

Samtalet leds av Beata Wickbom, digital strateg.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 2 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!