Göran Stiernstedt presenterar förslag för styrning av vården

Tor 3 oktober 2019

Hur kan vi säkerställa att vårdens resurser går till rätt ändamål och till patienter med störst behov? Och hur kan ett långsiktigt hållbart system för digitala nätaktörer skapas som säkerställer en behovsstyrd vård? Detta är några av frågorna som berörs när slutbetänkandet av Göran Stiernstedts omfattande utredning presenteras på SNS.

Ett övergripande fokus i den statliga utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” har varit att analysera hur patienter med det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Man har bland annat undersökt hur förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller skulle kunna stödja en behovsstyrd vård. Utredningen har även haft i uppdrag att studera hur kontinuiteten kan främjas genom att minska användandet av inhyrd vårdpersonal.

Välkommen till ett seminarium där den särskilde utredaren Göran Stiernstedt presenterar sitt slutbetänkande. Medverkar och kommenterar utredningen gör bland andra Marie Morell, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, Mats Bojestig, hälso-sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län, Daniel Persson, innovationschef, Min Doktor och Peter Lindgren, professor i hälsoekonomi. Lindgren är författare till SNS-rapporten ”Ersättningen och e-hälsan”, som släpptes i våras och som relaterar till frågeställningarna i Stiernstedts utredning.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Mats Bojestig, hälso-sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Peter Lindgren, vd vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi och adjungerad professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet
Marie Morell, oppositionsråd i Region Östergötland och ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation
Daniel Persson, innovationschef, Min Doktor
Göran Stiernstedt, särskild utredare för utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” (S 2017:08)

Samtalet leds av Marianne Rundström, journalist.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 1 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!