Hannes Malmberg om ekonomiska drivkrafter för att behålla äldre arbetskraft

Intervju 2018.04.25

Hannes Malmberg, postdoktor i nationalekonomi vid Stanford Institute for Economic Policy Research, intervjuas av Annika Creutzer.