Hearing om Arbetsförmedlingens reformering

Fre 4 oktober 2019

Forskare, företag, kommuner och omställningsorganisationer deltar i en hearing för att ge inspel till Arbetsförmedlingen inför avrapporteringen om myndighetens regeringsuppdrag.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för en ny myndighet som ska vara på plats 2021. Den 1 november i år redovisar Arbetsförmedlingen sitt underlag till regeringen. I uppdraget ingår bland annat att undersöka hur valfrihetssystemet (LOV) ska anpassas och vilken roll kommunerna ska spela framöver.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de mest genomgripande reformer av en stor myndighet i svensk förvaltningshistoria. Hur ska det framtida uppdraget se ut? Vilka krav ska ställas på de aktörer som tar över matchning och utbildning av arbetssökande på arbetsmarknaden? Hur ska ersättningsmodellen utformas?

Medverkande

Karin Ahnqvist, kommunchef i Robertsfors, en kommun i Västerbotten med ca 7000 invånare
Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet, som arbetar med omställning av tjänstemän i privat sektor
Leif Klingensjö, sektionschef för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting
Jan Larsson, vd vid YrkesAkademin, en av Sveriges största leverantörer av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar
Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
Maria Mattsson Mähl, grundare och huvudägare av utbildnings- och matchningsföretag AlphaCE
Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Vid avanmälan efter den 2 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!