Hur bör delningsekonomin regleras och beskattas?

Tis 19 april 2016
Tid och plats

Tisdag 19 april 2016, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga delningsekonomin och hur skattesystemet påverkas. Nu kommer utredaren Rebecca Filis till SNS och presenterar kartläggningen. Ubers Sverigechef Alok Alström medverkar och berättar om Ubers vision om hur man vill demokratisera transporter globalt.

Digitaliseringen och delningsekonomin skapar nya möjligheter till tids- och resursoptimering. Samtidigt utmanas olika regelverk som inte är anpassade till den nya ekonomins sätt att fungera. Regeringen håller på att utreda hur den nya delningsekonomin fungerar och bör regleras. Skatteverkets kartläggning är ett första steg.

Välkommen till ett samtal om delningsekonomins möjligheter och utmaningar.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS Digitech Forum som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin. SNS Digitech Forum finansieras med stöd från Vinnova.

Anmälan och pris

Mötet är exklusivt för SNS medlemmar* och press. Anmälan sker via formuläret nedan. Mötet är kostnadsfritt men vid avanmälan efter den 15 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr. Antalet platser är begränsat.

* Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!