Hur hanterades covid-19 på äldreboenden?

Seminarium Ons 29 mars 2023
Tid och plats

Onsdag 29 mars 2023, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Personalen på äldreboenden stod i pandemins frontlinje. I en ny SNS-rapport förmedlas deras erfarenheter av pandemin och dess konsekvenser för verksamheten på äldreboenden. Rapporten kommenteras av äldreminister Anna Tenje och Coronakommissionens ordförande Mats Melin.

De som bor på äldreboende utgör en högriskgrupp för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Pandemin fick därför särskilt stora konsekvenser för denna grupp och för dem som arbetade nära den. Vilka var förutsättningarna för att hantera pandemin? Vilka smittspridningsåtgärder vidtogs och vilka konsekvenser fick pandemin för personalen och för de boendes vård och omsorg?

Rapporten bidrar med ny kunskap genom att belysa erfarenheter av pandemihanteringen på äldreboenden över en längre tidsperiod hos tre personalgrupper som arbetar nära de äldre: omsorgspersonal, sjuksköterskor och enhetschefer.

Författare till rapporten är Sara Erlandsson och Petra Ulmanen, lektorer i socialt arbete vid Stockholms universitet, och Sara Wittzell, forskningsassistent.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Sara Erlandsson, lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Mats Melin, ordförande, Coronakommissionen

Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister

Martin Tivéus, vd, Attendo

Petra Ulmanen, lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Samtalet leds av Ilinca Benson, vd för SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 28 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!