Hur ska kompetensen i äldreomsorgen säkras?

SCB:s prognoser fram till år 2035 pekar på en kraftig brist på personal med gymnasieutbildning inom vård- och omsorg. Regeringens särskilde utredare Göran Johnsson gästar SNS för att presentera sitt uppdrag och sina rekommendationer för en hållbar kompetensförsörjning i äldreomsorgen.

Medverkande

Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef vid Kommunal

Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare vid SNS.