Hur kan äldres vård och omsorg samordnas bättre?

Seminarium Mån 17 april 2023
Tid och plats

Måndag 17 april 2023, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare frukost serveras från 08:45.

Sjuka äldre drabbas särskilt hårt när samverkan mellan kommuner och regioner inte fungerar. Trots flera reformer kvarstår detta problem. Så hur kan vården och omsorgen samordnas bättre?

Många äldre är i behov av både sjukvård och omsorg. Då fördelas ansvaret mellan regioner och kommuner, men samverkan mellan aktörerna brister ofta. Till exempel har det blivit vanligare att multisjuka äldre oplanerat måste återinskrivas på sjukhus.

I en ny SNS-rapport analyseras vad bristerna beror på och vad som skulle kunna göras för att åtgärda dem.

Rapporten presenteras vid ett seminarium där rapportförfattarna Paula Blomqvist och Ulrika Winblad diskuterar sina slutsatser med flera experter. Däribland Göran Stiernstedt som ansvarade för utredningen bakom dagens lagstiftning på området.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Peter Graf, vd, Tiohundra

Christine Lorne (C), Primärvårdsregionråd, Region Stockholm

Dag Salaj, äldrevårdsöverläkare, Region Örebro län

Göran Stiernstedt, styrelseordförande för Karolinska institutet, tidigare statlig utredare och ledamot i Coronakommissionen

Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef och forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 14 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!