Hur kan arbetsmarknadens parter hjälpa nyanlända till jobb?

Tid och plats

Tisdag 20 juni 2017, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

I Sverige finns det mycket få lågkvalificerade jobb. Samtidigt saknar många nyanlända utbildning och kvalifikationer. Behövs fler så kallade enkla jobb? Vad innebär LO:s initiativ med utbildningsjobb? Vad säger forskningen? Det är några frågor som diskuteras på SNS tillsammans med Therese Guovelin, vice ordförande LO, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, samt Lena Hensvik, docent i nationalekonomi och en av ledamöterna i SNS Konjunkturråd 2017.

Tudelningen på den svenska arbetsmarknaden ökar mellan det stora flertalet och de grupper som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Nyanlända hör till dem som har allra svårast att få jobb i Sverige. Tillsammans med regeringen har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar för att sänka hindren för de flykting- och anhöriginvandrade som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Vid seminariet tas frågan upp om enkla jobb kan vara en möjlig väg framåt. Ett annat förslag från SNS Konjunkturråd 2017 om att öka spridningen av lägstalönerna kommer också att diskuteras.

Vi tar även upp LO:s förslag om utbildningsjobb. Initiativet riktar sig till vuxna utan gymnasieutbildning och kombinerar arbete med utbildning. För att arbetsgivare ska vara intresserade av att teckna dessa avtal har LO öppnat upp för att lönerna kan vara lägre än vid befintliga avtal under utbildningstiden.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Mötesplats integration, som finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Medverkande

Therese Guovelin, vice ordförande LO.
Lena Hensvik, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Lena är också en av författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2017 ”Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad”, som har granskat den svenska arbetsmarknadspolitiken.
Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv
Samtalet leds av journalisten Åsa Julin.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 395 kronor och moms tillkommer. I avgiften ingår ett ex av rapporten SNS Konjunkturråd 2017 ”Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad”. Vid avanmälan efter den 16 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Seminariet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!