Hur kan globaliseringen fungera för alla?

Tid och plats

Tisdag 30 maj 2017, 10:30–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Globaliseringen har gått in i en ny fas. Produktionen av varor och tjänster blir mer specialiserad och utspridd. Värdekedjorna har gjort produktion effektivare. Var i de globala värdekedjorna ett land placerar sig beror till stor del på arbetskraftens kompetens. I dag saknar en av fyra arbetstagare inom OECD rätt kompetens.

I dag kan en produkt vara designad i ett land och monterad i ett annat – av delar som tillverkats i helt andra länder. De globala värdekedjorna har bidragit till effektivare produktion i många länder. Samtidigt innebär det att vissa jobb försvinner eller flyttar till andra länder, medan andra jobb växer fram. Var i de globala värdekedjorna ett land placerar sig beror till stor del på arbetskraftens färdigheter och kunskaper.

Vad behövs för att på bästa möjliga sätt dra nytta av globaliseringen och rusta arbetskraften? Vilka insatser krävs för att tillgodose företagens behov av kompetent arbetskraft?

Välkommen till ett seminarium där Stéphanie Jamet, seniorekonom på OECD, presenterar OECD Skills Outlook som handlar om hur kompetensnivån påverkar i vilken utsträckning länder kan dra nytta av de globala värdekedjorna. Rapporten innehåller nya analyser över vuxnas färdigheter och länders delaktighet i globala värdekedjor.

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, ger en fördjupad bild av globaliseringen effekter i Sverige.  Karin Ljunggren, HR Business Partner på ABB, delar med sig av ABB:s erfarenheter av globala värdekedjor

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Stéphanie Jamet, seniorekonom, OECD

Karin Ljunggren, HR Business Partner, ABB

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, Lunds universitet och affilierad forskare till IFN, Institutet för näringslivsforskning

 

Seminariet leds av journalisten Helena Blomquist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 24 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!