Hur kan skolor bli bättre på att attrahera och behålla bra lärare?

Seminarium Mån 22 november 2021
Tid och plats

Måndag 22 november 2021, 16:00–17:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Andelen behöriga lärare skiljer sig enormt mycket mellan skolor i Sverige. Gapet sträcker sig från noll till hundra procent. Vilken betydelse har det för skolkvaliteten och vad kan göras för att jämna ut fördelningen?

Barbara Biasi, arbetsmarknadsekonom vid Yale University kommer till SNS för att presentera sin forskning från USA om hur kvaliteten på lärare påverkar utbildningens kvalitet och hur skolor kan göra för att attrahera bra lärare.

Hennes resultat och vilka lärdomar som kan överföras till svenska förhållanden diskuteras med Robert Fahlgren från Lärarförbundet och Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Seminariet hålls på engelska och är en del av IIES/SNS International Policy Talks.

Medverkande

Barbara Biasi, biträdande lektor i nationalekonomi vid Yale School of Management och knuten till National Bureau of Economic Research (NBER). Hon forskar om utbildning, ojämlikhet och kreativitet.

Robert Fahlgren, andre vice ordförande, Lärarförbundet

Lee Orberson, grundskoledirektör, Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad

Seminariet leds av Mattias Folkestad, doktorand vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholm universitet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!

Riktlinjer för SNS evenemang med anledning av covid-19

SNS följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som är: ”Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor”.

SNS kan inte garantera att avstånd kan hållas till andra personer i våra lokaler. Vi uppmanar därför dem som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör hålla avstånd att delta i SNS evenemang digitalt.