Hur kan utsläppen från transportsektorn minskas?

Webbinarium Ons 26 augusti 2020
Tid och plats

Onsdag 26 augusti 2020, 13:00–14:15

Trots ambitiösa klimatmål är utsläppen från transportsektorn alltjämt höga. Hur kommer det sig att åtgärderna för att minska klimatpåverkan från denna sektor inte har haft större effekt? Vilka typer av styrmedel fungerar? I en ny SNS-rapport analyserar transportforskaren Maria Börjesson hur väl lämpad den svenska klimatpolitiken är för att möta utmaningarna i transportsektorn.

Riksdagen har beslutat att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Både Klimatpolitiska rådet och Konjunkturinstitutet har kritiserat den förda politiken för att den inte når de högt ställda ambitionerna. I rapporten reder Maria Börjesson, professor i transportekonomi vid VTI, ut orsakerna bakom de fortsatt höga utsläppsnivåerna och föreslår förbättringar av den förda politiken.

Vid webbinariet presenterar Maria Börjesson rapportens huvuddrag och slutsatser. Medverkar gör även Anders Berger, chef för Public Affairs på Volvo Group, Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket och Anders Roth, ansvarig för hållbar mobilitet vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad och lanseras i samband med webbinariet.

Medverkande

Anders Berger, chef för Public Affairs, Volvo Group

Maria Börjesson, professor i transportekonomi, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket och särskild utredare i utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar

Anders Roth, ansvarig för hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!