Hur lång är vägen till självkörande fordon?

Tid och plats

Torsdag 22 mars 2018, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Den tekniska utvecklingen av självkörande fordon går allt snabbare. Är tekniken mogen att rullas ut i trafiken jämsides dagens bilar och lastbilar? Vilka juridiska hinder måste undanröjas innan de autonoma fordonen kan introduceras i större skala? Hur kan vi redan nu planera för den autonoma utvecklingen?

I Kista i Stockholm testas nu två självkörande bussar i trafiken, i Göteborg har Volvo börjat testa självkörande bilar på vissa sträckor och i Phoenix i USA rullar sedan förra året företaget Waymos personbilar runt på gatorna utan förare. Exemplen blir allt fler och ställer nya krav på lagstiftning, infrastruktur, säkra digitala nätverk och långsiktig och hållbar stads- och trafikplanering.

Vad krävs för att Sverige ska kunna ta tillvara på möjligheterna och vara konkurrenskraftigt i utvecklingen av automatiseringen? Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, presenterar slutsatserna i utredningen om vilka regelförändringar som behövs för att skapa bättre rättsliga förutsättningar för att introducera självkörande fordon i trafiken.

Anna Svensson från Göteborgs stads stadsbyggnadskontor, som leder ett nytt projekt som undersöker samspelet mellan autonoma fordon och stadsplanering, Jan Hellåker, programansvarig för Drive Sweden, och Anna Wrige Berling från Volvo Group deltar också på seminariet.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS Digitech Forum som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin. SNS Digitech Forum finansieras med stöd från Vinnova.

Medverkande

Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, och särskild utredare för utredningen om självkörande fordon på väg.
Jan Hellåker, programansvarig på Drive Sweden, ett strategiskt innovationsprogram som samlar myndigheter och företag för att förbereda nästa generations mobilitet.
Anna Svensson, processledare för innovation och utveckling på Göteborgs stad
Anna Wrige Berling, Manager Traffic Situation and Vehicle Motion Management på Group Trucks Technology, Volvo Group

Samtalet leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!