Hur påverkas forskningen när högskolor blir universitet?

Seminarium Ons 3 maj 2023
Tid och plats

Onsdag 3 maj 2023, 08:30–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Kaffe och fralla från kl. 08:10.

Under de senaste åren har allt fler högskolor omvandlats till universitet. När ett lärosäte får universitetsstatus tilldelas bland annat ett generellt tillstånd att utfärda forskarexamina och anslag för att bedriva forskning ökar. Hur påverkas vetenskaplig produktion av ökade resurser, vilka forskare är mest produktiva och går det att säga något om kvalitet?

Välkommen till ett SNS seminarium för samtal om vetenskaplig produktivitet, institutionella förhållanden och den omvandling som skett bland Sveriges högskolor.

Vid seminariet presenterar Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet resultaten ur rapporten ”Forskningsresurser och vetenskaplig produktion” som han skrivit tillsammans med doktoranden Yotam Sofer vid Copenhagen Business School.

Rapporten lanseras inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet

Fredrik Malm (L), ordförande, Utbildningsutskottet

Annika Pontén, tf generaldirektör, UKÄ

Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen

Yotam Sofer, doktorand i företagsekonomi, Copenhagen Business School

Mats Wiking (S), ledamot, Utbildningsutskottet

Fler talare kan tillkomma.

Samtalet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 2 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!