Hur ser de långa linjerna ut i skattepolitiken?

Seminarium Tis 14 november 2023
Tid och plats

Tisdag 14 november 2023, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras från 12:30.

Hur ser riksdagens största partier på framtidens skattepolitik? Och vilka intryck tar de av lärdomarna inom skatteforskningen?

Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2024 ytterligare ett nytt jobbskatteavdrag. Förslagen på skatteområdet är förhandlat med och stöds av Sverigedemokraterna. Oppositionen har inte lämnat in sina budgetmotioner ännu, men Socialdemokraterna presenterade nyligen ett förslag om ett jobbskatteavdrag som liknar regeringens. Hur ser enigheten ut mellan partierna inom skatteområdet? Vilka är de viktigaste förslagen framåt? Och hur överensstämmer förslagen med lärdomarna från forskningen?

För drygt ett år sedan avslutade SNS sitt omfattande forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Nitton välmeriterade forskare inom nationalekonomi, finansiell ekonomi och skatterätt skrev rapporter inom ramen för projektet.

Välkommen till ett seminarium där vi följer upp vad som har hänt i skattepolitiken och vilka vägar det finns framåt. Åsa Hansson, författare till slutrapporten Ett skattesystem för Sverige i en global värld, deltar i mötet och reflekterar över de reformer som aviserats.

Medverkande

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott

Eric Westroth (SD), riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet

Niklas Wykman (M), finansmarknadsminister

Martin Ådahl (C), riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet

Samtalet modereras av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 13 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!