IIES/SNS International Policy Talks: Hur har coronarestriktionerna upplevts och följts i Sverige?

Hur har olika grupper i samhället följt restriktionerna under den pågående coronapandemin? Hur har attityderna till den svenska strategin förändrats från i våras till i vintras? Och hur påverkar vetskapen om ett kommande vaccin vårt beteende?

Medverkande

Ola Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Nurit Nobel, doktorand på Handelshögskolan i Stockholm, vd, Impactually

Teresa Palmquist, enhetschef Kommunikationsutveckling på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Samtalet leds av Ilinca Benson, SNS vice vd.