Inkomstskillnader mellan könen

Seminarium Tis 3 maj 2022
Tid och plats

Tisdag 3 maj 2022, 12:00–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Skillnaden mellan kvinnor och mäns löner har minskat varje år sedan 2007. Samtidigt visar Kommissionen för jämställda livsinkomster att det kommer att ta 100 år innan inkomstgapet mellan könen sluts. Hur hänger det ihop?

Regeringens andra jämställdhetspolitiska delmål handlar om ekonomisk jämställdhet och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete. Men vad som menas med ekonomisk jämställdhet varierar – och det kan leda till olika slutsatser om vad som bör göras. Män och kvinnor kan ha samma timlön men olika inkomst om kvinnor i större utsträckning arbetar deltid. Statistik över löneskillnader kan vara viktigt när det gäller lönesättning på arbetsmarknaden, men ger inte hela bilden av män och kvinnors ekonomiska möjligheter att forma sina liv. Trots jämställda arbetsinkomster behöver samhället exempelvis inte vara jämställt om majoriteten av det sparade kapitalet innehas av män.

Välkommen till ett samtal om hur vi ska förstå skillnader mellan könen avseende lön, arbetsinkomst och kapitalinkomster. Var bör fokus riktas och vad är avgörande för att effektiv politik ska kunna utformas?

Seminariet är en del av SNS seminarieserie Jämställdhet under 2020-talet som är ett samarbete med Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Medverkande

Anne Boschini, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet

John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet

Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza

Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Fler talare kan tillkomma.

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Vid avanmälan efter den 2 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!