Integration och tillfälliga uppehållstillstånd

Mån 4 februari 2019

Sommaren 2016 införde Sverige tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande och deras anhöriga. Det är för tidigt att säga hur detta långsiktigt påverkar integrationen. Men i en ny SNS-rapport presenteras lärdomar från Danmark som införde tillfälliga uppehållstillstånd redan i början av 2000-talet.

De senaste årens ökade flyktingströmmar har medfört att många länder valt att införa tillfälliga uppehållstillstånd för nyanlända. Ett motiv har varit att förbättra integrationen. Forskarna Elisabet Olme och Matilda Kilström har undersökt hur de tillfälliga uppehållstillstånden påverkat flyktingarnas etablering i det nya hemlandet. De utgår från en dansk reform från 2002 som förlängde den tidsperiod en flykting behövde ha varit bosatt i Danmark med ett tillfälligt uppehållstillstånd innan de kunde bli beviljade ett permanent uppehållstillstånd. De finner att fler flyktingar väljer att utbilda sig, men detta ledde inte till att de fick en starkare ställning på arbetsmarknaden. Resultaten presenteras nu i en ny SNS analys.

Rapporten kommenteras av Mattias Engdahl, fil.dr i nationalekonomi vid IFAU, Linda Beskow, migrationsjurist och rådgivare på Röda korset och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.

Seminariet ingår i seminarieserien SNS Mötesplats integration som finansieras med stöd från Tillväxtverket. Seminariet ingår även i forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Medverkande

Elisabet Olme, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Matilda Kilström, fil. dr i nationalekonomi och seniorekonom på Swedbank Makroanalys
Mattias Engdahl, fil.dr i nationalekonomi vid IFAU – institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Linda Beskow, migrationsjurist och rådgivare på Röda korset
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor exklusive moms och faktureras i efterhand. Vid avanmälan efter fredagen den 1 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen