Webbinarium: Kan järnvägen nyttjas på ett bättre sätt?

Webbinarium Fre 17 april 2020
Tid och plats

Fredag 17 april 2020, 12:00–13:00

Effektiviseringar i användandet av befintlig infrastruktur ska enligt Trafikverkets fyrstegsprincip prioriteras framför nyinvesteringar. Det viktigaste styrmedlet för optimeringar inom tågtrafiken är banavgifterna. Men hur bestäms egentligen prisnivån för dessa? Bär tågen sina egna kostnader och hur ser det ut i jämförelse med andra transportslag? Forskaren Kristofer Odolinski besvarar dessa frågor i en ny SNS-rapport.

Sveriges regering och riksdag har beslutat att förbättringar av transportsystemet ska prövas enligt en så kallad fyrstegsprincip. Tanken är att det ska finnas en tydlig prioriteringsordning för olika typer av förbättringsåtgärder inom infrastrukturområdet. Det sista steget enligt denna princip är investeringar i ny infrastruktur, exempelvis nya stambanor. Innan staten bygger om eller bygger nytt bör man alltså ta hand om det som finns och utnyttja det effektivt.

De banavgifter som tågoperatörer betalar för att använda järnvägen är ett helt centralt styrmedel för att kunna optimera användningen av befintlig infrastruktur. Vid en optimal prisnivå inkluderar avgiften de kostnader som uppstår för samhället, till exempel slitage, när operatörer nyttjar den gemensamt ägda infrastrukturen. Om en sådan avgift återspeglar kostnaderna för samhället brukar man säga att transportslaget i fråga bär sina egna kostnader. Men gör tågtrafiken det i dag? Och hur ser det ut i jämförelse med andra transportslag?

Vid webbinariet presenterar Kristofer Odolinski, forskare vid Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), en ny SNS-rapport som besvarar dessa frågeställningar. Medverkar gör också Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott, Maria Stockhaus (M), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Gustaf Engstrand, policychef, Tågföretagen, samt Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket och gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet.

webbinariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Medverkande

Jonas Eliasson, måldirektör, Trafikverket samt gästprofessor i transportsystem, Linköpings universitet och medförfattare till SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat
Gustaf Engstrand, policychef, Tågföretagen
Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott samt klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Kristofer Odolinski, forskare, Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Maria Stockhaus, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Moderaterna

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS.

Delta i samtalet

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg muntligt genom att använda funktionen ”Raise Hand” och skriftligt genom att använda ”Q&A”. 1-2 timmar innan mötet kommer alla anmälda få ett mejl med en länk till webbinariet.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium. Det är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via länken.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Varmt välkommen!