Klimaträttsutredningen gästar SNS

Webbinarium Tis 20 april 2021
Tid och plats

Tisdag 20 april 2021, 13:00–14:15

Hur förhåller sig klimatperspektivet till målen i miljöbalken? Behöver lagstiftningen anpassas för att säkerställa en god balans mellan klimatnytta och lokal miljöpåverkan? Regeringens särskilde utredare Anders Danielsson har analyserat frågan och presenterar Klimaträttsutredningens delbetänkande. Medverkar gör även forskare, Naturskyddsföreningen och aktörer från skogs- och gruvindustrin.

December 2019 gav regeringen den särskilde utredaren Anders Danielsson i uppdrag att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Det rör sig många gånger om svåra avvägningar mellan klimatnytta och miljöpåverkan, hur skog och mark bör nyttjas. I delbetänkandet som överlämnades den 1 april fokuserar Klimaträttsutredningen på hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att bättre nå klimatmålen.

Välkommen till ett webbinarium där Anders Danielsson presenterar delbetänkandets förslag och slutsatser. Medverkar och kommenterar gör Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, David Kihlberg, klimatchef Naturskyddsföreningen, Fredrik Nordqvist, vd Holmen Energi som förvaltar koncernens vatten- och vindkraftverksamhet och Mikael Staffas, vd och koncernchef för metall- och gruvföretaget Boliden.

Mötet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Anders Danielsson, särskild utredare, Klimaträttsutredningen

David Kihlberg, klimatchef Naturskyddsföreningen

Fredrik Nordqvist, vd Holmen Energi

Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden

Samtalet leds av Therese Lind, forskningsledare på SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi kommer 1-2 timmar innan webbinariet äger rum att skicka en anmälningslänk.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!