Konjunkturrådets rapport 2008. Vägar till full sysselsättning

Lars Behrenz Harald Edquist Lennart Flood Stefan Lundgren (red.)

Full sysselsättning och en låg arbetslöshet har alltid varit viktiga mål för den ekonomiska politiken. 2008 års Konjunkturråd diskuterar vägar till full sysselsättning med utgångspunkt i de ekonomisk-politiska åtgärder som regeringen presenterat det gångna året.

kr-2008-rapport.pdf 1,0 MB PDF

Åtgärderna syftar att varaktigt öka sysselsättningen, minska arbetslösheten och också minska antalet personer som försörjs av olika transfereringssystem.

I Konjunkturrådets rapport analyseras vilka konsekvenser sysselsättningspolitiken kan förväntas ha för människors disponibla inkomster och arbetsutbud, om, och i så fall hur, ett högre arbetsutbud kan absorberas av en ökad arbetskraftsefterfrågan samt hur långt på vägen mot full sysselsättning de föreslagna åtgärderna kan förväntas leda. Rapporten diskuterar också arbetsrättens betydelse i detta sammanhang.

Recensioner

Rapporten är intressant läsning och rekommenderas!

Magdalena Andersson och Margareta B Kjellin, Gefle Dagblad