Korruptionsrisker i svenska kommuner

Tis 2 oktober 2018

Sverige placerar sig ofta högt i internationella rankningar över de minst korrupta länderna. Samtidigt avslöjas då och då korruption och andra oegentligheter, inte minst inom våra kommuner. I samarbete med Quality of Government-institutet vid Göteborgs universitet bjuder SNS in till en halvdagskonferens om korruptionsrisker i svenska kommuner.

Vid konferensen medverkar några av Sveriges ledande forskare, praktiker och experter, som statsvetarprofessorn Bo Rothstein och Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor.

Vi diskuterar bland annat vilka delar av kommunal verksamhet som är mest utsatta för korruption, vilka risker som finns vid offentlig upphandling och hur man kan arbeta för att minska korruptionsriskerna.

Finansiellt stöd har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding. Läs mer om Seminarieserie demokrati.

Medverkande

Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting
Louise Bringselius, fil.dr i företagsekonomi och docent vid Lunds universitet
Rasmus Broms, postdoktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Gissur Ó. Erlingsson, biträdande professor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
Petter Karlsson, enhetschef, inköp och upphandling i Region Uppsala
Eva-Maj Mühlenbock, advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl
Peter Nyllinge, vd vid PwC
Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Sune Åkerlind, ordförande bland revisorerna i Gnesta kommun

Konferensen leds av Åsa Julin, journalist och moderator.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 28 september eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kronor.

Varmt välkommen!