Lena Hellberg om kunskapsstyrning i vården

Webbinarium Tis 8 september 2020
Tid och plats

Tisdag 8 september 2020, 11:00 – 12:00

Hur kan vårdens förbättringsarbete stärkas? Hur kan nationell uppföljning bidra till hälso- och sjukvårdens mål? Och var är behovet av statliga insatser störst för att säkerställa en god vård? Regeringens särskilde utredare Lena Hellberg presenterar betänkandet i utredningen om sammanhållen kunskapsstyrning.

Strukturer, samarbeten och förutsättningar för god vård har aktualiserats under covid-19-pandemin. Bättre förutsättningar för en utveckling där staten, regioner och kommuner arbetar tillsammans för kunskapsbaserad vård kan öka värdet för patienten. Utredningen om sammanhållen kunskapsstyrning hade i uppdrag att föreslå en funktion för samlad uppföljning av hälso- och sjukvården, för att analysera behov av statliga insatser. I uppdraget ingick också att analysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå.

Välkommen till ett webbinarium där Lena Hellberg presenterar utredningens förslag och slutsatser. Medverkar och kommenterar utredningen gör Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen och Karin Båtelson, förste vice ordförande, Sveriges läkarförbund.

Webbinariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Thomas Lindén, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Lena Hellberg, särskild utredare, Sammanhållen kunskapsstyrning

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Sveriges läkarförbund.

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

Välkommen att delta!